obróbka metali kielce

Obróbka metali skrawaniem Kielce CNC

Proces obróbki metalu CNC jest wykorzystywany przede wszystkim do produkcji skomplikowanych części z metalu lub innych materiałów.

Proces obróbki metalu CNC jest wykorzystywany przede wszystkim do produkcji skomplikowanych części z metalu lub innych materiałów. Można z niego zrobić wszystko, od części samochodowych, komponentów maszyn, a nawet rzeźb. W przeszłości produkowanie tego typu produktów było możliwe tylko dla firm dysponujących dużymi budżetami i zaawansowanymi technologicznie maszynami. Ale teraz, dzięki nowym technologiom, takim jak druk 3D, proces ten stał się bardziej dostępny również dla mniejszych firm.

Obróbka metali Kielce CNC to proces produkcyjny, który wykorzystuje sterowane komputerowo maszyny do cięcia i formowania metalu. Istnieje wiele rodzajów obróbki metalu CNC, ale wszystkie opierają się na tych samych podstawowych zasadach:

Pierwszym krokiem w obróbce metalu CNC jest stworzenie szczegółowego projektu przedmiotu, który chcesz wyprodukować. Ten projekt zostanie wykorzystany przez maszynę do stworzenia pożądanego produktu. Może to być model bryłowy utworzony za pomocą oprogramowania CAD lub model szkieletowy utworzony za pomocą oprogramowania do modelowania 3D.

Drugim krokiem w obróbce metali CNC jest zaprojektowanie ścieżek narzędziowych dla każdej pojedynczej obrabiarki, która będzie używana podczas produkcji. Te ścieżki narzędzia informują maszynę, gdzie i jak głęboko powinna wcinać się w materiał oraz jak szybko powinna poruszać się wzdłuż każdej osi, aby mogła produkować

Obróbka skrawaniem to proces produkcyjny, w ramach którego powstają części lub kształty poprzez usuwanie materiału.

Obróbka skrawaniem to proces produkcyjny, w ramach którego powstają części lub kształty poprzez usuwanie materiału. Jest to najczęstszy sposób tworzenia części metalowych i złożonych kształtów z metalu, plastiku i innych materiałów.

Obróbkę można wykonywać na różnych typach maszyn, w tym na tokarkach, młynach, wiertarkach, szlifierkach, piłach i nożycach.

Obróbka metali CNC to proces cięcia, kształtowania i obróbki metalu przy użyciu sprzętu sterowanego komputerowo.

Maszyna CNC jest podobna do frezarki sterowanej komputerowo. Główna różnica między nimi polega na tym, że frezarka tnie materiał obracając go względem nieruchomych narzędzi skrawających, podczas gdy maszyna CNC wykorzystuje ruchome narzędzia skrawające, które są podawane do obrabianego przedmiotu z magazynu narzędzi.

Pierwsze maszyny CNC powstały w latach 40. XX wieku. Były używane w produkcji przemysłowej do lat 80., kiedy komputery osobiste stały się wystarczająco wydajne, aby je kontrolować.